‘Fairness in tax’ en het OESO Tax Control Framework: Hilde Wampers, Managing Director bij TaxProject.be, licht nieuwe trends toe in corporate tax planning

Hilde Wampers, Managing Director van TaxProject.be, volgt als ervaren tax professional het thema corporate tax planning op de voet. De voorbije decennia zag ze dit vakdomein snel en ingrijpend wijzigen. Hoe schat ze vanuit haar eigen werkervaring opvallende nieuwigheden en aandachtspunten in? En hoe ga je als bedrijf het best om met toezicht?

Van ‘responsibility of tax’ tot ‘morality of tax’

Hilde Wampers ziet voor bedrijven een grote uitdaging in het vinden van een balans tussen maximale kostenreductie (gecombineerd met fiscale optimalisatie) en investeren in de samenleving: “Nieuwe fenomenen als ‘responsibility of tax’ en ‘morality of tax’ zetten discussies tussen belastingplichtige ondernemingen en hun stakeholders op scherp. Enerzijds heb je de stelling ‘tax is the cost of doing business’, waarbij je – uiteraard binnen de wettelijke krijtlijnen – maximaal de bedrijfskosten tracht te reduceren. Anderzijds geldt de uitspraak ‘tax is the price you pay for a civilized society’. Persoonlijk vind ik dat een tax departement binnen een bedrijf alle middelen en ruimte moet krijgen om – op aangeven van de business – fiscaal interessante optimalisatietechnieken te blijven exploreren. Mede door de fiscale competitie tussen verschillende landen is het jouw taak om dergelijke pistes zo grondig mogelijk te onderzoeken.”

Overleg met fiscale administratie: ‘it takes two to tango’

Hoe staat Hilde Wampers tegenover overleg met de fiscale administratie en rulingdienst? “Uiteraard juich ik constructief overleg tussen administratie en belastingplichtige toe. Het is immers belangrijk om fiscale dossiers in alle transparantie te kunnen bespreken met de belastingdiensten. Maar die transparantie moet dan wel gefundeerd zijn op kennis van zaken en vertrouwen. In een sfeer van achterdocht en verdachtmaking is het moeilijk werken. In corporate compliance wil men ervoor zorgen dat men tussen ambtenaren en belastingplichtigen een vertrouwensrelatie creëert (een zogenaamd “authentiek vertrouwen”, met het begrijpen van elkaars rol). Het maken van goede afspraken rond openheid aan beide zijden van de tafel is een goede zaak. Maar dit vraagt wel een mindshift.”

Rulings als ‘sweetheart deals’?

Hilde Wampers vindt het jammer dat fiscale rulings nog teveel als ‘sweetheart deals’ tussen belastingplichtige en fiscus worden gepercipieerd. “Tijdens mijn loopbaan had ik altijd goede contacten met de administratie, ook tijdens controles. Ik investeerde volop in een respectvolle relatie met fiscale controleurs. Als bedrijf zoek je zekerheid om risico’s te beperken, zeker voor grote transacties. Daarom ga ik niet akkoord met de perceptie dat rulings ‘sweetheart deals’ zouden zijn. Integendeel: het zijn verduidelijkingen van de fiscale wetgeving waar mogelijke alternatieve pistes beschikbaar zijn, waarbij je als belastingplichtige argumenteert wat de feiten zijn en hoe je de wet toepast.”

Hoe omgaan met OESO Tax Control Framework?

Door het toegenomen belang van moraliteit en compliance, aangevuld met extra compliancelast vanwege een rapportering per land, wordt vaak onderschat hoe groot de impact is van de bijkomende workload voor interne tax professionals. Hilde Wampers legt uit: “Met het OESO Tax Control Framework is het voor vele tax departementen alle hens aan dek om voor alle groepsentiteiten te zorgen dat elke type van belastingflow de juiste is. Die extra documentatie- en rapporteringsplicht is zeer omvangrijk, omdat alle fiscale deelgebieden – vennootschapsbelasting, btw, douanerechten, loonheffing, vrijstellingen, lokale belasting – in het vizier komen. Tegelijk is er een groeiende nood aan governance van de fiscale functie, omdat een foutief toegepaste tax planning kan zorgen voor ongewenste reputationele schade en bijhorende negatieve media-aandacht. Ook andere stakeholders – van investeerders tot jonge klanten – hechten veel belang aan ‘risks and returns’ en het principe ‘what’s in it for society’.”

Op welke key figures moet een tax director of VP Tax focussen? Hoe bouw je een business driven fiscaal team uit dat in alle transparantie aan de slag gaat? Beluister hier onze podcast.

‘Fairness in tax’ en het OESO Tax Control Framework: Hilde Wampers, Managing Director bij TaxProject.be, licht nieuwe trends toe in corporate tax planning

Groei in uw
vakgebied

Vond u dit interessant? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.
Dan krijgt u onze beste artikels en podcasts in uw mailbox.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.